Share

NilliCa-סטודיו לצמיחה ויצירה דרך חומר

יצירה והדרכה בקרמיקה ואומנות טיפול רגשי דרך יצירה

סדנאות קרמיקה ואומנות, לילדים, נוער ומבוגרים.
מפגשי יצירה בגישה טיפולית פרטניים וקבוצתיים.
מכירת פריטים מעוצבים לבית, שלטים מזוזות וכלים.
עובדת סוציאלית ואשת חינוך, ניסיון רב בטיפול בילדים ונוער
כשנחזור לשגרה אפרסם מועדי סדנאות

  • נילי יעל קאפח, שערי תקווה