Share

רבקה שטראוס- הגשר לקשר

תמיכה וליווי לשלום בית - בדרך שלכם

תהליך קצר ולא חופר לשיפוץ ובניה של קשר זוגי של יותר אהבה ויותר מכבד.
בנייתתהסכמותתבלי פשרות או ויתורים על מה שחשוב לכם.
יש גם אפשרות למפגש עזרה ראשונה.