Share

צבע ותיקונים

מחירים נוחים לתושבי הישוב

עובש על הקירות והתקרה, התחייבתם למשכיר להחזיר דירה צבועה, קירות מתקלפים וסדקים.
עם נסיון רב בתחום ולקוחות חוזרים מהישוב.

  • מיכאל דה הרטוך, רבבה

פרסומים ומבצעים של העסק

צ

צבע ותיקונים

מאי 28, 2021

Share
עובש על הקירות והתקרה, התחייבתם למשכיר להחזיר דירה צבועה, קירות מתקלפים וסדקים. עם נסיון רב בתחום ולקוחות חוזרים מהישוב.