Share

נחמה שרה כהן

תרגום ועריכה אקדמית

שירותי תרגום – מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
שירותי עריכה לשונית – באנגלית.

פרסומים ומבצעים של העסק

נחמה שרה כהן

יולי 15, 2020

Share
לקוחות:
אוניברסיטת אריאל, חברת תרגום ועריכה "עלי דפנה", אוניברסיטת בר-אילן, חברת תרגום בינלאומית GENGO
(gengo.com) (קישור לפרופיל האישי: https://gengo.com/hire/profile/917923)

העבודה כוללת:
 בדיקת מונחים מקצועיים, טכניים ואחרים על-מנת לוודא תרגום נכון.
 תקשורת עם הלקוח לצורך הבהרת נקודות לא ברורות.
 וידוא שהמסמך ערוך ומעוצב על-פי כללי המחלקה או כתב-העת הרלוונטי.
 וידוא שהטקסט כתוב בשפה רשמית וללא שגיאות תחביר או פיסוק.
 מתן הדרכה ומשוב ויצירת כללי עריכה מותאמים ללקוח הספציפי.
 תרגום מסמכים מעברית לאנגלית ולהיפך.
 הגהה יסודית לטקסטים באנגלית.
 כישורי כתיבה והבנה מצויינים באנגלית ובעברית.
 היכרות עם כללי הכתיב באנגלית אמריקאית ובאנגלית בריטית.
 היכרות עם כללי עריכה ועיצוב ע"פ ה-APA.
 יכולת לערוך ולעצב ע"פ כללים שהלקוח דורש.
 דייקנית ויסודית.
 עמידה בזמנים.
כישורי חיפוש מידע מצויינים, עם תואר אקדמי (תואר ראשון במידענות)