Share

נחמה שרה כהן

תרגום ועריכה אקדמית

שירותי תרגום – מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
שירותי עריכה לשונית – באנגלית.

פרסומים ומבצעים של העסק

נחמה שרה כהן

יולי 15, 2020

Share
לקוחות:

אוניברסיטת אריאל, חברת תרגום ועריכה "עלי דפנה", אוניברסיטת בר-אילן, חברת תרגום בינלאומית GENGO

(gengo.com)העבודה כוללת:

 בדיקת מונחים מקצועיים, טכניים ואחרים על-מנת לוודא תרגום נכון.

 תקשורת עם הלקוח לצורך הבהרת נקודות לא ברורות.

 וידוא שהמסמך ערוך ומעוצב על-פי כללי המחלקה או כתב-העת הרלוונטי.

 וידוא שהטקסט כתוב בשפה רשמית וללא שגיאות תחביר או פיסוק.

 מתן הדרכה ומשוב ויצירת כללי עריכה מותאמים ללקוח הספציפי.

 תרגום מסמכים מעברית לאנגלית ולהיפך.

 הגהה יסודית לטקסטים באנגלית.

 כישורי כתיבה והבנה מצויינים באנגלית ובעברית.

 היכרות עם כללי הכתיב באנגלית אמריקאית ובאנגלית בריטית.

 היכרות עם כללי עריכה ועיצוב ע"פ ה-APA.

 יכולת לערוך ולעצב ע"פ כללים שהלקוח דורש.

 דייקנית ויסודית.

 עמידה בזמנים.

כישורי חיפוש מידע מצויינים, עם תואר אקדמי (תואר ראשון במידענות)