Share

מיכל שטורם

מרפאה בעיסוק התפתחותית

טיפול בתחומי המוטוריקה העדינה והגסה, ויסות חושי, תפקודים ניהוליים, כתיבה, הכנה לכיתה א'

  • מיכל שטורם, עץ אפרים