Share

השכרת כלי עבודה

השכרת כלי עבודה

סולם, מקדחה, קונגו, מכונת חיתוך קרמיקה, מסור, ג'קסון, פטישון ועד הרבה כלים. השכרות יומיות או שבועיות

  • משה מאיר, שערי תקווה