Share

הוראה מותאמת

מתמחה בתחום השפתי

הוראה מותאמת בתחום השפתי.
* לכיתות א עד ח.
*הכנה לכיתה א.
*ביסוס הקריאה.
*אסטרטגיות למידה מגוונות.
*הוראה אישית לכל ילד ובקצב שלו.
*שימוש במגוון רחב של אמצעי למידה.

  • סיגל תנעמי

פרסומים ומבצעים של העסק

ה

הוראה מותאמת

נובמבר 18, 2022

Share