Share

דפנה אבישר קלינאית תקשורת

טיפולי שפה, תקשורת, היגוי ודיבור

קלינאית תקשורת עם ניסיון של יותר מ-10 שנים, מקבלת בקליניקה חדישה ומאובזרת בשערי תקווה, מגיעה גם לבית המטופל בראש העין והסביבה. מקבלת החל מגיל שנתיים. מטפלת באיחור שפתי, לקויות שפה, שיבושי היגוי, קשיי תקשורת והרצף האוטיסטי ועוד.

  • דפנה רייכנברג-אבישר, ענבר 13 שערי תקווה