Share

גילוגה – גילי בן יוסף

גוף ונפש

תרגול יוגה לקבוצות וליחידים. גם דרך אפליקציית זום.
התרגול יכול להתאים לכל גיל ולכל מצב רפואי.

  • גילי בן יוסף, שערי תקווה