Share

אלישבע

פדיקור רפואי (רגל סוכרתית) .גל לק ,בניית ציפורניים

פדיקוריסטית רפואים בעלת נסיון מעל 15 שנה . עובדת בשיתות שאושרו עלידי איגוד ישראלי לסוכרת "א.י.ל" לאחר הדרכה של מחלקת "רגל סוכרתית" בבית חולים וולפסון .