Share

אוריה וייס- רו"ח

עוסקים מורשים, דוחות שנתיים, החזר מס, החזרי מס שבח

התנהלות שוטפת מול כל רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי).
עוסקים מורשים ופטורים, דוחות שנתיים והצהרות הון.
בשנים האחרונות החזרתי מאות אלפי שקלים לתושבי העיר כתוצאה מהגשת בקשות להחזר מס לשכירים.
חדש! החזרי מס שבח ורכישה (התמחות במקרים מורכבים- דירות בירושה, מגרשים, נכויות, דירות להשקעה ועוד).